Nieuws

/Nieuws

OPGEPAST

Het Dierentehuis heeft een nieuwe tijdelijke ingang gekregen om u veilig over het bouwterrein naar onze balie en dieren te kunnen leiden. U zult dan al gemerkt hebben dat het [...]

OPGEPAST

BOUWRIJP MAKEN

Met vereende krachten wordt het terrein van Louterbloemen bouwrijp gemaakt. Groen en afrastering worden verwijderd en afgevoerd. Ruimten worden leeggemaakt en bruikbare goederen worden tijdelijke elders opgeslagen. Kennels en verblijven [...]

BOUWRIJP MAKEN

NIEUWBOUW IS BEGONNEN

Ondertekening van het Aannemerscontract tussen bouwbedrijf Constructiff en het Dierenzorgcentrum Louterbloemen. Op de foto de heer Wiebe van der Velde (2e van links) namens Constructiff, de heren Geurt v.d. Brink [...]

NIEUWBOUW IS BEGONNEN

AGRESSIEVE HONDEN

SBS kwam op bezoek voor een interview over het meldpunt agressieve honden van de gemeente Dordrecht. Het Dierentehuis Louterbloemen heeft in samenwerking met Sogno Honden Services handhavers en politie van [...]

AGRESSIEVE HONDEN

CHIP JE DIER

Chip je dier en zorg voor een goede registratie De maand juni zal weer helemaal in het teken staan van het chippen en registreren van huisdieren. Juist in de vakantieperiode [...]

CHIP JE DIER

BRANDWEER ZHZ

De brandweer ZHZ en de dierenambulance Louterbloemen komen elkaar in het werkveld regelmatig tegen. De brandweer verzorgde voor Louterbloemen enige tijd geleden een training voor onze dierenhulpverleners in het gebruik [...]

BRANDWEER ZHZ

INFUUS IN AMBULANCE

De twee volledig uitgeruste Dierenambulances van Louterbloemen voor het vervoeren van kritieke patiënten naar het Verwijscentrum van Anicura zijn verder uitgebreid met een camera en zuurstof aan boord. Vandaag gaf [...]

INFUUS IN AMBULANCE

Welkom op onze nieuwe website!

Hartelijk welkom op onze nieuwe website. Louterbloemen is in de loop van de tijd uitgegroeid. Ons asiel en pension is uitgebreid tot een Dierenzorgcentrum. Onze nieuwe website is daarop aangepast [...]

Welkom op onze nieuwe website!

Nieuwbouw Louterbloemen

Dierenasiel Louterbloemen ondertekende op 28 maart j.l. een contract met zes gemeenten in de Drechtsteden voor een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Tegelijkertijd werden de plannen voor de nieuwbouw van het Dordtse asiel [...]

Nieuwbouw Louterbloemen

Weerloos

Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren. Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. Houd uw hond dus aangelijnd. Vindt u een reekalfje?  De moeder is bijna altijd [...]

Weerloos

Extra Dierenambulance

Met de uitbreiding van het werkgebied kon Dierentehuis en Dierenambulance Louterbloemen uit Dordrecht een extra Dierenambulance goed gebruiken. Woensdag 6 maart hebben wij deze in ontvangst genomen. Deze ambulance is [...]

Extra Dierenambulance

Weerbaarheidstraining

Medewerkers en vrijwilligers melden vaker onprettige omstandigheden tijdens het verlenen van hulp aan dieren in nood. Volgens de ARBO-wet dient de werkgever voor een veilige werkplek te zorgen. Tijd voor [...]

Weerbaarheidstraining