06 1700 3200

Dierenambulance

Home/Dierenambulance
Dierenambulance

Algemeen

Statutaire naam:

Stichting Dierenambulance Louterbloemen Regio Drechtsteden

RSIN:

857360061

KvK nr.:

68248229

Contactgegevens:

Telefoonnummer:

0786137902

E-mailadres:

info@louterbloemen.nl

Website:

https://louterbloemen.nl

Postadres:

Celsiusstraat 8,
3316 AC, Dordrecht

Bezoekadres:

Celsiusstraat 8,
3316 AC, Dordrecht

IBAN nr.:

NL85 INGB 0007 7993 27

Doelstelling

Voor het gestalte geven aan haar missie en het uitdragen van haar visie is het essentieel dat Louterbloemen de bedrijfsactiviteiten en de huidige nieuwbouw/renovatie kan blijven bekostigen. De primaire doelstelling voor de jaren 2020-2022 is dan ook:

‘Consolidatie van de omzet en het rendement conform de meerjarige exploitatiebegroting.’

Louterbloemen heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de financiële consequenties van haar nieuwbouw/renovatie door o.a. in 2019 een 4-jarig DAEB-contract (met een optie voor nog eens 4 jaar) met de Drechtsteden af te sluiten in combinatie met een uitbreiding van het verzorgingsgebied en door meer asiel-gerelateerde taken op zich te nemen en continuerende samenwerkingen aan te gaan met zowel commerciële bedrijven als met (semi)overheidsinstellingen op het sociaal/maatschappelijk vlak.

Om omzet en rendement te consolideren kunnen een 5-tal subdoelstellingen voor de meest prominente aandachtsvelden gedefinieerd worden:

  1. Gemeenten: Continuering van het contract met de Drechtsteden (2023-2026)
  2. Dienstverlening: Consolidatie van lopende contracten met derden (2020-2023)
  3. Fondsen: Het ontwikkelen van een meerjarige fondsenwervingsstrategie (2020)
  4. Personeel: Heroriëntering van functies en verantwoordelijkheden (2020)
  5. Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma (2020)

Beleidsplan

Zie Beleidsplan Dierenambulance Louterbloemen 2020-2022 (download).

Bestuur

De heer A.M.Reker (interim-Voorzitter)
De heer P. van Kersten (Secretaris)
Mevrouw C. Klootwijk – den Otter (Penningmeester)
De heer G. van den Brink (Bestuurslid)
Mevrouw M.W.M. van Ardenne (Algemeen lid)

Beloning

Bestuursleden van Louterbloemen krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. Onkosten kunnen op verzoek wel vergoed worden en, indien een bestuurslid door het bestuur voor andere taken dan bestuurlijke taken wordt aangezocht, kan er sprake zijn van een marktconforme vergoeding zoals die ook betaald zou moeten worden bij het inhuren van externe specialisten en toeleveranciers.

Ga naar de bovenkant