Het Dierenzorgcentrum Louterbloemen biedt kansen aan mens en dier

Gemotiveerd door de wereld achter de opvang en verzorging van zwerf- en afstandsdieren voelt het Dierenzorgcentrum het als haar natuurlijke taak zich breed in te zetten voor de zwakkere mens in onze samenleving. Ze werkt daar voor samen met een aantal sociaal-maatschappelijke organisaties in de regio, waaronder Yulius en Stichting MEE. Het Dierenzorgcentrum geeft daardoor  kansen aan mens én dier.

Binnen een ontspannen, bosrijke omgeving, helpen de asieldieren het emotionele isolement te doorbreken. Dieren luisteren geduldig, oordelen en veroordelen niet maar willen wel elke dag je vriend zijn. Of je niet goed kunt leren, moeite hebt met concentreren of met sociale contacten, de dieren zijn blij met jouw aanwezigheid. Gewoon omdat jij het bent…

De relatie met de asieldieren en het besef dat deze dieren ook afhankelijk zijn nodigt, op natuurlijke wijze, uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor die dieren. Binnen een structuur van maatwerk, professionele begeleiding en aangepaste werktijden wordt aan een stabiele werkomgeving en aan verdere ontwikkeling gewerkt. Soms is het kunnen klokkijken of kunnen schrijven een mijlpaal, soms leiden verworven vaardigheden tot een plaats in het (beschermde) arbeidsproces. Onderdeel uitmaken van een team is voor deelnemers al een enorme ontwikkeling en de asieldieren krijgen gelijktijdig extra aandacht .

Brede taak

Het Dierenzorgcentrum ziet haar maatschappelijke taak breed en zorgt door een mix van leiding, verzorgsters, vrijwilligers, stagiaires, leerlingen van speciaal onderwijs, dagbesteders en participanten voor een unieke gemeenschap, waarbinnen aandacht is voor acceptatie, ondersteuning, respect, persoonlijke kwaliteiten, ontwikkeling en mogelijkheden. Tot die taak behoort ook het bieden van erkende opleidingsplaatsen voor vakbekwaamheid dierenzorg en paraveterinair.

Vrijwilligersprijs 2014.

De Vrijwilligersprijs is bedoeld voor een instelling, organisatie of groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers achter Louterbloemen kregen van de jury de eerste prijs omdat zij dit een mooi maatschappelijk en veelzijdig project vond. Louterbloemen biedt de mogelijkheden voor activiteiten aan jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Het verhaal van Pip

Zonder uw hulp zou Pip het nooit hebben gered.

Pip liep gedumpt kreupel langs een dijk. Haar voorpoot (r) zat in het verband. Het zag er vies uit. De dierenambulance bracht ze naar het dierenziekenhuis. Ze had een zwaar verwaarloosde gebroken poot. Ondanks intensieve medische zorg moest Pip haar poot missen. Na revalidatie werd Pip geadopteerd en leidt nu een pijnloos en gelukkig leven. Uw steun gaf Pip een nieuwe toekomst.

Het verhaal van Pip

Zonder uw hulp zou Pip het nooit hebben gered.

Pip liep gedumpt kreupel langs een dijk. Haar voorpoot (r) zat in het verband. Het zag er vies uit. De dierenambulance bracht ze naar het dierenziekenhuis. Ze had een zwaar verwaarloosde gebroken poot. Ondanks intensieve medische zorg moest Pip haar poot missen. Na revalidatie werd Pip geadopteerd en leidt nu een pijnloos en gelukkig leven. Uw steun gaf Pip een nieuwe toekomst.