Louterbloemen nu

Doelstelling van het Dierenzorgcentrum Louterbloemen is hulpverlening aan noodlijdende en hulpbehoevende dieren. Het tijdelijk opvangen, verzorgen en herplaatsen van dieren en het geven van voorlichting over dierenwelzijn. Daarnaast biedt Louterbloemen een keur aan diensten, zoals een 24/7 dierenambulancedienst voor dieren in nood, een dierentaxi, pension met dagopvang voor huisdieren, testen en trainen van honden, een trimsalon met self wash en maatschappelijke werkplekken. Door samenwerking is Louterbloemen verzekerd van 24/7 medische zorg voor dieren.

Oprichting

Omdat veel dieren als werkkracht werden gebruikt en vaak hard en gemeen werden behandeld, ontstonden in Nederland rond 1870 de eerste verenigingen om dieren te beschermen. De Vereniging Dordrechts Dierentehuis werd op 19 mei 1930 opgericht met als adres Oranjelaan 8. Op 19 maart 2007 werd de vereniging omgezet in een stichting

Louterbloemen

Het Dierenzorgcentrum is nu gevestigd op het industrieterrein Louterbloemen, dat in 1854 ontstond. Er werd een stenen theehuis gebouwd en er werden bomen geplant. Ook werd een rustieke open hut neergezet met plaats voor een paard. In de mei-dagen van 1940 had het gebied zwaar te lijden. Heden is het een bedrijventerrein, geschikt voor startende ondernemers. Op het meest bosrijke deel is het asiel gevestigd.

Logo

Het logo vertelt het eeuwenoude sprookje van de “Bremer stadsmuzikanten” en gaat als volgt: Een ezel slaat op de vlucht naar Bremen omdat zijn baas hem te oud en te zwak vindt voor het zware werk. Onderweg ontmoet hij een oude jachthond die is gevlucht omdat hij afgemaakt zou worden. Vervolgens sluit zich een kat aan, die verdronken zou worden. Samen gaan ze op weg naar Bremen. Moe en hongerig lopen ze door het bos en zien een huisje. Dichterbij gekomen zien ze rovers in het huisje die zitten te eten en lachen. De dieren bedenken een list. Zij gaan op elkaar staan en laten zich blaffend, balkend en miauwend door het raam naar binnen vallen. De rovers schrikken zo dat ze op de vlucht slaan en niet meer terug durven te komen. De dieren besluiten voorgoed in het huisje te blijven. Het logo van het Dierenzorgcentrum laat overigens een hond, kat en een vogel zien.

Werkgebied

Gemeentes binnen het afgebeelde werkgebied hebben diensten en extra faciliteiten voor hun bewoners betreffende Dieren noodhulp en Dierenwelzijn uitbesteed aan het Dierenzorgcentrum Louterbloemen. De diensten richten zich op gezelschapsdieren en in het wild levende dieren en bestaan, onder meer, uit het vervoeren, opvangen, registreren, herenigen dan wel herplaatsen van gevonden dieren. Het opnemen van afstandsdieren. Het verzamelen en afvoeren van dode dieren en het ondersteunen bij gemeentelijke en/of regionale calamiteiten.

Grondrechten van het dier

Dierenwelzijn is een veelomvattend begrip dat betrekking heeft op zowel fysieke als de gevoelsmatige gesteldheid van dieren. Binnen het verband van de Europese Unie is overeengekomen de dieren op – van mensen lijkende “vrijheden” – toe te kennen. De mate van welzijn van een dier kan worden beoordeeld aan de hand van de vijf vrijheden van Brambell (1974). Een dier moet vrij zijn van:

  • dorst, honger en onjuiste voeding
  • fysiek en fysiologisch ongerief.
  • pijn, verwonding en ziekte.
  • angst en chronische stress.
  • het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Bestuur

De heer A.M.Reker (interim-Voorzitter)
De heer P. van Kersten (Secretaris)
Mevrouw J.A. van Kessel (Penningmeester)
Mevrouw E. Soeteman (Bestuurslid, algemeen)
De heer F. Klink (Bestuurslid, algemeen)

Beloning

Bestuursleden van Louterbloemen krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. Onkosten kunnen op verzoek wel vergoed worden en, indien een bestuurslid door het bestuur voor andere taken dan bestuurlijke taken wordt aangezocht, kan er sprake zijn van een marktconforme vergoeding zoals die ook betaald zou moeten worden bij het inhuren van externe specialisten en toeleveranciers.

Het verhaal van Nico, Nibbit, Nugget en de rest.

Zonder uw hulp zouden Nico, Nibbet en Nugget het nooit hebben gered.

Na een melding komt de dierenambulance op de genoemde locatie aan en daar treffen de dierenhulpverleners een kleine mand aan die gedeeltelijk in het water ligt. In de mand zit-ten zes bange bibberende jonge cavia’s. Na overleg worden ze opgevangen en verzorgd door een gastgezin. Gastgezinnen zijn noodzakelijk voor speciale zorg. Door uw steun is deze speciale opvang mogelijk.

Het verhaal van Nico, Nibbit, Nugget en de rest.

Zonder uw hulp zouden Nico, Nibbet en Nugget het nooit hebben gered.

Na een melding komt de dierenambulance op de genoemde locatie aan en daar treffen de dierenhulpverleners een kleine mand aan die gedeeltelijk in het water ligt. In de mand zit-ten zes bange bibberende jonge cavia’s. Na overleg worden ze opgevangen en verzorgd door een gastgezin. Gastgezinnen zijn noodzakelijk voor speciale zorg. Door uw steun is deze speciale opvang mogelijk.