BOUW MEE !

16% geholpen
Het nieuwbouw potje bevat nu: €8.210,00

Doneer nu:

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €5,00 One Time

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Het Dierenzorgcentrum Louterbloemen is véél meer dan een professionele opvang voor dieren en vraagt uw steun. Het DZC is een zelfstandige stichting en is afhankelijk van giften, donaties en legaten. In het DZC zijn in het verleden steeds bouwkundige aanpassingen uitgevoerd om aan wet en regelgeving te blijven voldoen. Door veroudering van de gebouwen zijn bouwkundige aanpassingen niet zinvol meer.

Daarnaast stelt de voortschrijdende wetgeving op de gebieden van dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden nieuwe eisen aan gebouwen en inrichting. Na uitgebreid onderzoek is gekozen voor een combinatie van nieuwbouw en renovatie op de huidige locatie. Op korte termijn zullen de bouwwerkzaamheden van start moeten om de nieuwe wetgeving voor dieren vanaf 2020 wordt gehandhaafd.

Naast de opvang van dieren vervult  het DZC actief een belangrijke  brede sociaal-maatschappelijke taak. Met uw hulp geeft u zwerfdieren en mensen met een achterstand niet alleen een passend onderkomen, maar ook een nieuwe kans.