Opleiding en stage

Opleiding en Stage

Het Dierenzorgcentrum heeft stageplaatsen voor scholen (w.o. speciaal onderwijs) uit omliggende gemeenten met de mogelijkheid om praktijkexamen af te leggen. Het Dierenzorgcentrum is een door SBB – Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs – erkend opleidingsbedrijf voor de sector dierverzoring en staat ingeschreven onder bedrijfsnummer 39313.

Stage bij de Dierenambulance is niet mogelijk.

Aanvragen stage

Vraag een stage voor een reguliere opleiding minstens 2 maanden van tevoren aan. ls er plaats dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek en wordt gekeken of het Dierenzorgcentrum het juiste stagebedrijf voor je is. Een maatschappelijke stage bij het Dierenzorgcentrum is niet mogelijk.

Speciaal onderwijs

Aanvraag voor stage voor speciaal onderwijs is altijd in onderling overleg.

De stageplaats is pas definitief na bevestiging door het Dierenzorgcentrum.

Meer informatie of aanmelden? Mail naar info@louterbloemen.nl

Het verhaal van Pip

Zonder uw hulp zou Pip het nooit hebben gered.

Pip liep gedumpt kreupel langs een dijk. Haar voorpoot (r) zat in het verband. Het zag er vies uit. De dierenambulance bracht ze naar het dierenziekenhuis. Ze had een zwaar verwaarloosde gebroken poot. Ondanks intensieve medische zorg moest Pip haar poot missen. Na revalidatie werd Pip geadopteerd en leidt nu een pijnloos en gelukkig leven. Uw steun gaf Pip een nieuwe toekomst.

Het verhaal van Pip

Zonder uw hulp zou Pip het nooit hebben gered.

Pip liep gedumpt kreupel langs een dijk. Haar voorpoot (r) zat in het verband. Het zag er vies uit. De dierenambulance bracht ze naar het dierenziekenhuis. Ze had een zwaar verwaarloosde gebroken poot. Ondanks intensieve medische zorg moest Pip haar poot missen. Na revalidatie werd Pip geadopteerd en leidt nu een pijnloos en gelukkig leven. Uw steun gaf Pip een nieuwe toekomst.

Jouw Project
Medische hulp
Dierenwensen
Dieren in Nood