06 1700 3200

Werkgebied

Werkgebied Dierenzorgcentrum & Ambulance Louterbloemen

Gemeentes binnen het afgebeelde werkgebied hebben diensten en extra faciliteiten voor hun bewoners betreffende Dieren noodhulp en Dierenwelzijn uitbesteed aan het Dierenzorgcentrum Louterbloemen. De diensten richten zich op gezelschapsdieren en in het wild levende dieren en bestaan, onder meer, uit het vervoeren, opvangen, registreren, herenigen dan wel herplaatsen van gevonden dieren. Het opnemen van afstandsdieren. Het verzamelen en afvoeren van dode dieren en het ondersteunen bij gemeentelijke en/of regionale calamiteiten.

DEAB

Het DZC is door de gemeenten behorende tot de Drechtsteden benoemd tot Dienst van Algemeen Economisch Belang.

Certificatie

Het DZC is gecertificeerd voor vakbekwame opvang en verzorging van honden, katten, vogels en overige zoogdieren. Gewerkt wordt op basis van een Asielprotocol.

Leerwerkbedrijf

Het DZC is erkend als leerwerkbedrijf en biedt daarnaast plaatsen aan kwetsbare groepen voor arbeidstoeleiding en -inpassing voor aansluiting op de arbeidsmarkt.

Calamiteiten

Het DZC ondersteunt gemeenten bij calamiteiten.

Ga naar de bovenkant