NIEUWBOUW IS BEGONNEN

//NIEUWBOUW IS BEGONNEN

Ondertekening van het Aannemerscontract tussen bouwbedrijf Constructiff en het Dierenzorgcentrum Louterbloemen. Op de foto de
heer Wiebe van der Velde (2e van links) namens Constructiff, de heren Geurt v.d. Brink (links) en Pierre Beusekom (rechts), bestuursleden van Louterbloemen en een blije directrice van Louterbloemen, Mirjam Addiks