Dierentehuis Louterbloemen ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

//Dierentehuis Louterbloemen ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeids-marktregio Drechtsteden een aanvraag heeft ingediend voor de jaren 2017 t/m 2019. Voor Dierentehuis Louterbloemen betekent dit een ESF-subsidie van maximaal 34.000 euro.