06 1700 3200

Dierenambulance

Dierenambulance 06 17003200

Zie je een zwervend of gewond dier?   Bel dan 06 1700 3200
Zie je een dood huisdier?   Bel 06 1700 3200
Zie je een dood in het wild levend dier?   Bel gemeente 14078
Dierenmishandeling? Bel 144

De Dierenambulance telf: 06 17003200 helpt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zwervende, zieke, gewonde of overleden dieren in Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Drechtsteden.

Samengevat zijn dit gezelschapsdieren zoals honden, katten , konijnen, knaagdieren en volièrevogels, maar ook in het wild levend levende dieren zoals egels, vleermuizen, etc.

Wat gebeurt er daarna?

Is het dier gewond of ziek dat wordt het eerst naar een dierenarts gebracht. Is de eigenaar van het dier onbekend dan wordt het opgenomen in het Dierenzorgcentrum. Andere dan gezelschapsdieren worden ondergebracht in een gespecialiseerde opvang.

Gevonden gezelschapsdieren worden gecontroleerd op microchip. Na opname in het Dierenzorgcentrum worden ze geregistreerd en gemeld op ver-
schillende websites voor vermiste en gevonden dieren, zoals Amivedi en Mijn Dier is Zoek. Meldt de eigenaar van het dier zich niet binnen de wettelijke 14 dagen bewaartijd dan gaat het Dierenzorgcentrum op zoek naar een nieuw baasje.

De dierenambulance rijdt voor: Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Drechtsteden

Bel nu 06 1700 3200

Tarieven Dierenambulance 2022

€ 30,00 vaste ritprijs  (dagtarief 08:30 – 22:30)
€ 35,00 vaste ritprijs  (nachttarief 22:30 – 08:30)

€ 5,00 toeslag bij niet contante afrekening< € 1,00 toeslag per km buiten werkgebied     

Meer informatie

Overleden gezelschapsdieren

Is het gevonden dier overleden dan wordt geprobeerd de eigenaar te achterhalen door het uitlezen van een eventuele chip. Het dier wordt vervolgens gevonden gemeld op de websites voor vermiste en gevonden dieren. Het dier wordt minimaal veertien dagen gekoeld bewaard. Meldt de eigenaar zich dan helpen wij een keuze te maken voor het afscheid. Wij kunnen het vervoer verzorgen van een dier naar zijn laatste rustplaats, zoals bijvoorbeeld een huisdierencrematorium

Loslopende katten
Als de dierenambulance een melding krijgt van een vermoedelijke zwerfkat gaan ze ter plaatse kijken of de kat is gechipt. Heeft de kat geen chip en is het dier in goede conditie dan krijgt de kat een halsbandje om. Op het bandje staat dat het vermoedelijk een zwerver is. De eigenaar wordt gevraagd contact op te nemen met het telefoonnummer op het bandje.

Wordt er na 3 dagen niet gereageerd dan is het vermoedelijk een zwerver. De Dierenambulance haalt de kat op en brengt die naar het Dierenzorgcentrum. Het centrum meldt het dier als gevonden op websites voor vermiste en gevonden dieren, zoals Amivedi en Mijn Dier is Zoek en ook op Facebook van Louterbloemen. 

Wordt er binnen 3 dagen wel door de eigenaar gebeld dan neemt de Dierenambulance de kat niet mee en adviseert de eigenaar de kat te laten chippen. Als het voorval zich herhaalt volgt de dierenambulance bovenstaande procedure opnieuw. Is daarbij sprake van medische nood of ernstige verwaarlozing dan wordt een melding aan de Dierenpolitie gemaakt.

Verwilderde katten   (NTR – Trap Neuter en Release)

Vangkooien worden in overleg met Stichting Zwerfkatten Rijnmond geplaatst.  In overleg worden de gevangen katten gecastreerd, krijgen een eartip en worden teruggeplaatst in hun territorium, omdat het territorium anders door andere katten worden ingenomen.

Ga naar de bovenkant