BOUWRIJP MAKEN

//BOUWRIJP MAKEN

Met vereende krachten wordt het terrein van Louterbloemen bouwrijp gemaakt. Groen en afrastering worden verwijderd en afgevoerd.
Ruimten worden leeggemaakt en bruikbare goederen worden tijdelijke elders opgeslagen. Kennels en verblijven worden afgeschermd
zodat de dieren zo weinig mogelijk merken van de bouwactiviteiten