NIEUWBOUW

Geplaatst 12 juli 2018
nieuwbouw-1.png
Het lijkt erop dat Dierentehuis Louterbloemen eindelijk de nieuwbouw krijgt
waar het al jaren op wacht. Vanmiddag werd de intentieovereenkomst tussen
Groenendijk PGN Bouw en Louterbloemen ondertekend. Nieuwbouw van de
Dordtse dierenopvang is nodig om te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen
die per 2020 ingaan. Het streven is dan ook om in januari 2020 klaar te zijn met
de bouw. ,,Of dat lukt, is natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren’’,
aldus Xandrine Zuiderwijk van projectmanager XPM.

Hulp
Eerdere pogingen om met een aannemer tot een overeenkomst te komen
liepen door de hoge bouwkosten op niets uit. In Groenendijk PGN Bouw
vond Louterbloemen een partner die de dierenopvang een warm hart
toedraagt en wil helpen.

De ontwerpen worden nu gemaakt. De partijen hopen na de zomer tot een
definitieve opdracht en een acceptabele bouwsom te komen, zodat er in het
tweede kwartaal van volgend jaar gestart kan worden met bouwen.
De partijen gokken op april.

Bron AD,Robin Nanninga edtie11-07-18