CHIP-ACTIE

Geplaatst 04 maart 2018
c11.png
Het Dierenziekenhuis Anicura en Dierentehuis Louterbloemen
weten hoe belangrijk chippen van katten, maar ook andere
huisdieren is om mens en dier weer zo snel mogelijk te kun-
nen herenigen. Daarom hebben het Dieren ziekenhuis en het
Dierentehuis Louterbloemen contact met elkaar gezocht om
een chipactie te houden.

Ook zullen speciale Chip Je Huisdier bij het Dierentehuis
worden georganiseerd. Daarover zullen wij u tijdig informeren.