Mijn dier


Huisdierenbijsluiters   zie >>>


Deze bijsluiters geven betrouwbare informatie over het gedrag voor ieder huisdier
dat je in Nederland mag houden. Zo onder andere de gewenste huisvesting, de
verzorging en de voeding. Daarnaast ook informatie over ziekten en erfelijke aan-
doeningen, risico's bij het hanteren van het dier, de benodigde ervaring en een in-
zicht in de kosten die het houden van het dier met zich meebrengt. Zie LICG

 

Zie ook

Het platform Verantwoord Huisdierenbezit

Richt zich op het bevorderen van het welzijn van huisdieren. Op hun symposia dragen ze kennis over en ontwikkelen ze nieuwe inzichten over het welzijn van huisdieren. Louterbloemen neemt deel aan deze symposia.

Bezoek de website
van PVH