Organisatie, kwaliteit, arbo, milieu


Het Dierentehuis Louterbloemen stelt hoge eisen aan het opvangen, verzorgen
en herplaatsen van dieren. Daarom voldoet het Dierentehuis aan uitgebreide
wettelijke en kwaliteitseisen.

Het meerjarenbeleid zorgt voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit en
voor innovatie. De algemene leidraad is hierbij het verbeteren van dierenwelzijn.

 


 

Gemeenten

 
Het Dierentehuis Louterbloemen voert voor de gemeente Dordrecht en
enkele omliggende gemeenten de wettelijke opvang en registratie van
zwerfdieren uit.
 

 

Wettelijke eisen

 
Het Dierentehuis Louterbloemen voldoet aan de vele wettelijke eisen
die aan een erkend Dierenasiel gesteld worden.

 

Kwaliteit, Arbo en Milieu

 
Het Dierentehuis Louterbloemen voldoet aan de wettelijke eisen en de
door de landelijke dierenbescherming gestelde kwaliteitseisen op het
gebied van dierenwelzijn, organisatie, personeelsbeleid, arbeidsom-
standigheden, bouwkundige inrichting, financiën en samenwerking.
 

Innovaties

 
Het Dierentehuis Louterbloemen zoekt voortdurend naar betere wegen
met spontane innovatie als gevolg. Waardoor, onder andere, dieren
sneller een nieuwe baas vinden en hun gedwongen verblijf in het asiel
veel aangenamer wordt. Lees verder

 

Certificatie

 
Het Dierentehuis Louterbloemen is gecertificeerd door de landelijke
dierenbescherming.

 
 


 

 
Het Dierentehuis Louterbloemen, zijnde een Stichting voor een goed doel, is
de ANBI-status toegekend. Om aan de eisen van transparantie te voldoen
zijn haar beleidsplannen en haar financiële verslagen  gedeponeerd.
 
 

Bestuur
Voorzitter hr. P.  an Beusekom
Penningmeeste
mevr. C. Klootwijk
Secretaris mevr M van Aardenne
Bestuurslid hr. G. v.d. Brink
Bestuurslid hr. A. Reker
   

 
Management
Manager mevr. M. Addiks

 


 

 

 

 

 

 
  
Dierentehuis Louterbloemen behaalde bij het
nomineren van goede doelen de 2e plaats in
Zuid-Holland als asiel én pension de 1e plaats.