Innovaties

Het Dierentehuis Louterbloemen zoekt voortdurend naar betere wegen met
spontane innovatie als gevolg. Waardoor, onder andere, dieren sneller een
nieuwe baas vinden en hun gedwongen verblijf in het asiel veel aangenamer
wordt. 

            
 

   Composiet en Zonering  

                            

   Het Dierentehuis Louterbloemen was de eerste,
   die na uitgebreide proeven, composiet-tegels
   toepaste voor de vloeren in de kennels, de loop-   
   paden en goten.De tegels zijn warm, dempend en goed schoon te houden. De vloer is water-
dicht en houdt zich goed bij fysieke en chemische belasting. Het solderen van
de tegels kan in kleur zodat zones en ruimten met een kleur gecodeerd kunnen
worden. Door de aanwezige materialen eveneens te coderen met een kleur
kunnen deze binnen één kleurzone worden gehouden waardoor infecties minder
worden versleept. 

     Adoptieprogramma's MYM en KHK

     
      De adoptieprogramma's werden als eerste getest door het
      Dierentehuis Louterbloemen. In samenwerking met ge-
      dragsdeskundigen van Sogno (honden) en 4Cats (katten)
      werd het programma  vertaald, aangepast en geïntrodu-
      ceerd in Nederland. Het programma heeft zich in de loop
      van de jaren bewezen door betere baas-dier-relaties en,
      direct meetbaar, door minder retour gebrachte dieren.
 
      Inmddels werken ook enkele andere asielen met deze
      methodiek. Op deze website treft u meer informatie over
      de programma's aan. Wilt u meer weten belt u, of mailt u,
      ons gerust.                  

    Kennel-informatie-systeem

   

    Het Dierentehuis Louterbloemen heeft een ef-
    ficiënt kennel-informatie-systeem ontwikkeld.
    Deze bestaat uit een basisset gekleurde kaar-
    ten met waarschuwingen of opdrachten,De kaarten worden in een houder geschoven die aan de kennel is bevestigd.
Hiernaast is ook plaats voor reklame en sponsors. Ook is er plaats voor infor-
matie over het dier (DIPO). Hiernaaat zijn enkele kaarten afgebeeld, alsmede
een houder aan een kennel. Wilt u meer weten belt u, of mailt u, ons gerust.
 


kennel-informatie-systeem


KISS kaarten