Historie
Oprichting

 

Omdat veel dieren als werkkracht werden gebruikt en vaak hard en gemeen werden
behandeld, ontstonden in Nederland rond 1870 de eerste verenigingen om dieren te
beschermen. De Vereniging Dordrechts Dierentehuis werd op 19 mei 1930 opgericht
en op 19 maart 2007 omgezet in een stichting. Gestart werd op de Oranjelaan 15.
 

Louterbloemen

 

Louterbloemen ontstond in 1854 en er werd een stenen theehuis gebouwd en er wer-
den bomen geplant. Ook werd een rustieke open hut neergezet met plaats voor een
paard. In de mei-dagen van 1941 had het gebied zwaar te lijden. Heden is het een
bedrijventerrein, geschikt voor startende ondernemers. Op het meest bosrijke deel is
het asiel gevestigd.


Logo

 

Het logo vertelt het eeuwenoude sprookje van de "Bremer
stadsmuzikanten" en gaat als volgt:Een ezel slaat op de
vlucht naar Bremen omdat zijn baas hem te oud en te
zwak vindt voor het zware werk. Onderweg ontmoet hij
een oude jachthond die is gevlucht omdat hij afgemaakt
zou worden. Vervolgens sluit zich een kat aan, die ver-
dronken zou worden. Samen gaan ze op weg naar Bremen. Moe en hongerig
lopen ze door het bos en zien een huisje. Dichterbij gekomen zien ze rovers in
het huisje die zitten te eten en lachen. De dieren bedenken een list. Zij gaan op
elkaar staan en laten zich blaffend, balkend en miauwend door het raam naar
binnen vallen. De rovers schrikken zo dat ze op de vlucht slaan en niet meer
terug durven te komen. De dieren besluiten voorgoed in het huisje te blijven.

Het logo van het Dierentehuis laat overigens een hond, kat en een vogel zien.


Nieuwbouw

 

In september 2008 is een haalbaarheidsonderzoek voorgelegd aan het bestuur.
In 2009 is het onderzoek en het ontwerp van de nieuwbouw ingediend bij de
gemeente. Heden is er overleg over de nieuwe locatie .In 2014 zijn definitief
stappen genomen met de gemeenten en het havenbedrijf om tot realisatie te
komen. De voorkeur heeft de huidige lokatie in Louterbloemen.


 

Wilt u meer weten over het Dierentehuis
en de dieren, of heeft u een idee?
Laat het ons gerust weten en
neem contact met ons op.1e dierenasiel in Dordrecht aan de Oranjelaan-de Vlij