Kattengedrag

 


Meet Your Match

 
Als een kat bij het asiel binnen komt, worden er direct gegevens over zijn gedrag
vastgelegd. Na een aantal dagen wordt de kat ook getest en al deze gegevens bij
elkaar leidt tot een persoonlijkheid (zie verdere uitleg over onze verschillende per-
soonlijkheden bij Meet Your Match). Dit gebeurt bij zwerf- en afstandskatten, om
een objectief beeld te krijgen. We krijgen inzicht in de mate waarin de kat sociaal
is en hoe dapper hij is.

 

Angstige kat

 
Op het moment dat de kat heel angstig of agressief is, wordt er een behandelplan
opgesteld in samenwerking met kattengedragsdeskundige Miranda Geerlings van
4cats. Onze medewerkers behandelen de kat dagelijks op basis van het behan-
delplan en nemen de tijd om ook bij de angstige of agressieve katten een gedrags-
verandering te bewerkstelligen. "Onze katten hebben het druk" Als u een bezoek
brengt aan ons asiel, let dan ook eens op het programma wat in elke ruimte bij de
katten hangt: een verrijkingsprogramma (opgesteld door 4cats) waarbij de katten
dagelijks iets krijgen om te ruiken, te spelen of te onderzoeken. Zo kunnen ze zich
niet gaan vervelen, wat goed is voor de gezondheid!

 

Nazorg

 
Als het klikt tussen u en een van onze katten, breekt er een leuke tijd aan van elkaar
ontdekken. Voor de kat kan het wel een angstige ervaring zijn in een hele nieuwe
omgeving. Dit zou aanleiding kunnen zijn voor probleemgedrag; - plassen of sproeien
in huis of erg veel miauwen. In dat geval kunt u tegen een sterk gereduceerd bedrag
een consult krijgen van onze kattengedragsdeskundige. Miranda Geerlings komt dan
bij u thuis om een advies op maat te geven.

 

Consult

 
Als u geen kat uit het asiel heeft maar wel probleemgedrag ervaart, kunt u natuurlijk
ook contact opnemen met onze kattengedragsdeskundige. U maakt dan een afspraak
rechtstreeks met haar. De werkwijze is dat u een vragenlijst moet invullen zodat de
kattengedragsddeskundige zich goed kan voorbereiden. Daarna komt ze ongeveer 2
uur bij u thuis zodat de kat en zijn leefomgeving geobserveerd kan worden. U krijgt
dan ook al de eerste aanwijzingen. Binnen een week ontvangt u dan een behandel-
plan met alle stappen uitvoerig beschreven om het gedagsprobleem op te lossen.

Testen worden door ons zorgvuldig uitgevoerd, maar blijven natuurlijk altijd een
momentopname. Wij kunnen niet garanderen dat de uitslag van een test altijd
en overal geldt. Uiteraard zijn wij ook niet aansprakelijk voor gevolgen die on-
verhoopt mochten voortvloeien uit beslissingen, gedragingen of nalaten, geba-
seerd op de inhoud van een test


 

Trimsalon

 
Onze kattengedragsdeskundige heeft ook een katttentrimsalon in Wijngaarden,
waar uw kort- of langharige kat van harte welkom is. De behandeling gebeurd al-
tijd op afspraak omdat Miranda ruim de tijd neemt om uw kat (zonder narcose) te
ontklitten of te scheren, compleet met een wasbeurt, de nageltjes worden geknipt
en de oren en ogen worden schoongemaakt!
 

Voor meer informatie:
Website: www.4cats.nl
e-mail: info@4cats.nl
tel.: 06-195 055 70

 

4 catsAanname

Als een kat bij het asiel binnen komt, worden
er direct gegevens over zijn gedrag vastgelegd.
Na een aantal dagen wordt de kat ook getest.
Al deze gegevens bij elkaar leidt tot een per-
soonlijkheid.

Angstige kat

Is een kat heel angstig of agressief dan wordt
een behandelplan opgesteld in samenwerking
met de kattengedragsdeskundige van 4cats.
De kat wordt dagelijks op basis van het b-
ehandelplan verzorgd om een gedragsver-
andering te bewerkstelligen.

Drukke kat

Brengt u een bezoek aan ons asiel let dan ook
eens op het verrijkingsprogramma dat in elke
ruimte bij de katten hangt. De katten krijgen
dagelijks iets om te ruiken, te spelen of te on-
derzoeken. Zo vervelen ze  zich niet en wij
zien hunnatuurlijk gedrag.

Nazorg

Een asielkat kan in een nieuwe omgeving ang-
stig zijn en daardoor probleemgedrag tonen. In
dat geval kunt u tegen een sterk gereduceerd
gedrag een consult krijgen van onze katten-
gedragsdeskundige van 4cats.

Opvoeding

Als u geen kat uit het asiel heeft maar wel
probleemgedrag ervaart, kunt u natuurlijk ook
contact opnemen met onze kattengedragsdes-
kundige. Voor vragen over gedrag of opvoeding
bel: 06-19505570.