DIERENAMBULANCE ALBLASSERDAM


      Ziet u een dier dat zwerft, ziek, gewond of overleden is, bel dan :
 
 
                                 06  1700 3200
 

                 

 ---------------------------------------------------------

Tussen 22:00 en 08.00  -  alleen voor SPOEDGEVALLEN

Als uw melding geen noodgeval betreft komt de Dierenam-
bulance de volgende ochtend.U helpt ons door het dier zo-
lang onder uw hoede te houden in een doos of afgesloten
ruimte. Is het dier gewond of ziek dan komt de Dierenam-
bulance het dier ophalen.

---------------------------------------------------------

Wat doet de Dierenambulance Louterbloemen ?

De Dierenambulance, onderdeel van het Dierentehuis Lou-
terbloemen, helpt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar dieren
in nood, zowel zwervend aangetroffen gezelschapsdieren,
als in het wild levende dieren zoals egels, vogels, vleermui-
zen etc.

Belt u voor een gevonden dier dan wordt het dier eerst ge-
controleerd op chipnummer en registratie bij een databank.
Is het dier niet gechipt,het nummer niet geregistreerd of is
de eigenaar niet te bereiken dan kan de Dierenambulance
het dier bij Dierentehuis Louterbloemen of bij een gespecia-
liseerde opvang onderbrengen. Is het dier ziek of heeft het
letsel dan brengt de Dierenambulance het dier bij de die-
renarts. Ook dode dieren worden
opgehaald.

Zwervend aangetroffen gezelschapsdieren

Na opname van gezelschapsdieren bij het Dierentehuis
worden gevonden dieren geregistreerd en gemeld op ver-
schillende websites voor vermiste en gevonden dieren,
zodat dier en eigenaar snel herenigd kunnen worden.
Meldt zich geen eigenaar voor een dier binnen 14 dagen
wettelijke bewaartijd dan gaat het Dierentehuis op zoek
naar een nieuw baasje.

Overleden gezelschapsdieren

Is het dier overleden dan wordt ook geprobeerd de eigenaar
te achterhalen via een melding op de websites voor vermis-
te/gevonden dieren en wordt het dier minimaal veertien da-
gen in het koelgebouw bewaard. Meldt de eigenaar zich
dan helpen wij u een keuze te maken en kunnen het vervoer
verzorgen van uw dier naar zijn laatste rustplaats, zoals een
huisdierencrematorium

 Als u en uw dier vervoer nodig hebben.

Heeft u vervoer nodig voor uw huisdier, bijvoorbeeld naar de
dierenarts, dan plannen wij dit graag samen met u in.http://www.dier.nu

  06 1700 3200

 

      

       >>  Dordrecht

       >>  Hendrik-Ido-Ambacht

      >>   Papendrecht

      >>   Sliedrecht

      >>   Zwijndrecht

 

      Facebook ambulance     >>

      Facebook dierentehuis   >>