Nazorg

 

Als u het nieuwe baasje bent van een asieldier ontvangt u na
4 tot 6 weken bezoek van een door het asiel aangestelde na-
zorgvrijwilliger. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door
een coördinerend senior dierenverzorgster. Onze nazorgvrij-
willigers legitimeren zich met een pas van de Dierenbescher-
ming.

Aan de hand van een vragenlijst wordt nagegaan of het plaat-
singsproces goed is verlopen en of het goed gaat met het dier.
Deze vragenlijst helpt ons ook het plaatsingsproces te bewaken
en te verbeteren.

Eventuele vragen of problemen die tijdens het bezoek aan de
orde komen worden door de nazorgvrijwilliger voorgelegd aan
de senior dierenverzorgster. Na intern overleg neemt een me-
dewerker van het Dierentehuis daarna contact op om samen
de beste oplossing voor het dier te kiezen.

Voor een professioneel advies laat het Dierentehuis zich door
externe deskundigen bijstaan, zoals door gediplomeerde ge-
dragsdeskundigen voor honden en voor katten.

 

Artikel 3 uit de plaatsingsvoorwaarden

Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen
zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te
oefenen op de naleving


 

laat het ons weten

 


vraag het ons